Banaś chce międzynarodowej konferencji w sprawie nacisków służb Morawieckiego niego i jego rodzinę

Dziennikarze TVN24 dotarli do listu szefa NIK, w którym uważa, że służby specjalne są wykorzystywane przeciwko jego osobie i w związku z tym prosi o pomoc zrzeszającą europejskie organy kontroli organizację EUROSAI.

Do niedawna jeden z najwierniejszych przyjaciół PiS, Marian Banaś twierdzi, że sympatie polityczne zostawił z momentem objęcia szefa NIK. Nie jest to takie czarno białe, bo odkąd rządy objęło PiS polityką rządzą haki, a wygrywają Ci, którzy mają ich więcej.

Marian Banaś nie uległ presji Kaczyńskiego i nie oddał prezesury NIK. Co więcej, zapowiedział szereg kontroli, które nie będą przynosiły sławy Morawieckiemu i jego ekipie. W mediach Narodowych naczelne z TVP już słychać kampanię anty Banasiowią i niestety wiele komentarzy podważających autorytet NIK, co w przyszłości może bardzo zaszkodzić tej instytucji. PiS nie zważa na nic, bo dla nich liczy sie co jest teraz, nie myśląc o przyszłości to tka zwana polityka TKM, większość wie co oznacza ten sktót.

Do tej pory żaden byłych szefów NIK nie zakazał tak za skórę Kaczyńskiemu, jak były jego kolega. Nie udało sie to nawet Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, który był niezależny, ale o wiele bliżej mu było do PO niż do PiS. Wojna z Kaczyńskim trwa, a Marian Banaś jest bardzo wrażliwym człowiekiem i ze szczegujną mocą odpowiada wtedy gdy jest atakowana jego rodzina. W datowanym na 7 maja liście, do którego dotarł tvn24.pl, zwraca się do szefów organizacji kontrolnych zrzeszonych w tej organizacji.

W liście Marian Banaś skarży się że jest niesprawiedliwie jest mu przypisywane kojarzenie ze “środowiskiem przestępczym oraz działalnością sprzeczną z normami obyczajowymi, a także przypisywaniem niewłaściwego postępowania polegającego na pominięciu w oświadczeniu majątkowym wymaganych prawem informacji“. – czytamy na wstępie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA ), instytucja podległa Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie jednostka kontrolowana przez NIK, dokonuje przeszukań w gabinecie Prezesa NIK, w siedzibie NIK, w moim prywatnym mieszkaniu, oraz w prywatnym mieszkaniu mojej rodziny” – pisze Banaś.

Podkreśla, że przeszukania naruszają immunitet prezesa NIK i przypominają mu “system aparatu socjalistycznego”, który “skazał [go – red.] na cztery lata więzienia w latach 80 za działalność skierowaną na rzecz niepodległości Polski”.

Oczywiście zwiększona aktywność służb przeciwko mojej osobie jak również mojej rodzinie – związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych i oczekiwanych społecznie wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą lzbę Kontroli” – pisze Banaś.

Niewątpliwie również takie działania inspirowane są przez środowiska przestępcze oraz grupy interesów, którym jako Prezes Najwyższej Izby Kontroli a wcześniej pełniąc funkcję Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wypowiedziałem bezkompromisową wojnę o zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej” – ocenia szef NIK.

Dodaje, że stworzona przez niego administracja skarbowa doprowadziła do “historycznego sukcesu Polski” polegającego na zmniejszeniu luki w podatku VAT z “ponad 24,2% w 2015 r. do 12,1% w 2019 r.“.

Pisze również, że podjęte przez niego działania doprowadziły “do odbudowy bazy podatkowej w Polsce skutkującej około 100 000 mld EUR dodatkowych dochodów podatkowych stanowiących jednocześnie nie podważalny fakt świadczący za celowością podjętych z mojej inicjatywy działań związanych z powołaniem tej wyspecjalizowanej Służby Skarbowej a jednocześnie stanowiły dowód ogromnej skali nadużyć, z którą przyszło mi walczyć, a za których wykrycie dziś – tak wielu próbuje zdewaluować dorobek mojego życia oraz moją pracę na rzecz Państwa”.

Bana zwołuje międzynarodową konferencję w sprawie nacisków na jego osobę i jego rodzinę

Marian Banaś uznaje, że władze polski naruszają gwarancje niezależności NIK zawarte w Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli, i Deklaracji z Meksyku w sprawie niezależności najwyższych organów kontroli, oraz w Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

“Wiem, że istnieje dedykowany mechanizm szybkiego reagowania dla najwyższych organów kontroli, który ma służyć jako wsparcie w sytuacjach naruszenia ich niezależności – SIRAM” – pisze. Wyjaśnia, że ten “czteroetapowy mechanizm pozwala dedykowanemu zespołowi Inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI na rzecz Rozwoju (IDI) dostarczać wsparcia, opieki prawnej w sytuacji wydarzeń o negatywnym wpływie na NOK

“Wierzę, że nie będę musiał z niego korzystać” – zastrzega szef NIK.

“Zwracam się do Was, Szefów NOK, społeczności międzynarodowej niezależnych, najwyższych organów kontroli, z prośbą o wsparcie i wspóIne działania. Będę wdzięczny, za wspólny udział w zorganizowaniu debaty online na temat dobrych praktyk w podobnych sytuacjach zagrożeń niezależności NOK” – pisze Marian Banaś.

“Proponuję dzień 27 maja 2021 r. na konferencję w tym temacie. Dalsze szczegóły przekażę poprzez wydział spraw międzynarodowych NIK – zachęcam do zgłaszania prelegentów” – kończy swój list szef Izby.

Marian Banaś zapowiedział kolejne kontrole które zmroziły działaczy dobrej zmiany

Po miażdżącym raporcie dla Morawieckiego w sprawie wyborów kpertowych, szef NIK zapowiada kolejne kontrole które wywołają sporo zamieszania w strukturach dobrej zmiany, mają to być;

  • kontrola SKOK
  • kontrola Getback
  • kontrola nieudolnej inwestycji w Ostrołęce
  • wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej

Total
60
Udostępnień