Doradca Czarnka. Ateiści nie nadają się do edukacji. Ateizm jest atakiem na ludzki rozum. (video)

Doradca ministra Czarnka i jego cnoty niewieście to tylko część ortodoksyjnych poglądów na przyszłość edukacji w Polsce. Skrzydlewski uważa, że tylko duchowni powinni prowadzić edukacje w szkołach.

Doradca ministra edukacji przy wyraźnym poparciu jego działań przez ministra Czarnka chce, by resort edukacji przyjrzał się zachowaniu i wychowaniu młodych kobiet, za którym stoi “zepsucie duchowe” i egoizm. Jego zdaniem dziewczęta należy “ugruntować do cnót niewieścich”.

Filozof dr Paweł Skrzydlewski chce jeszcze więcej. Chce, aby w szkołach uczyli tylko duchowni, ponieważ ateiści nie nadają się do edukacji. Ateizm jest atakiem na ludzki rozum i pogwałceniem podstaw racjonalności.

Total
94
Udostępnień