Dostojne życzenia Dudy dla Andrzeja Seweryna. “Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan, Pan”

Prezydent Duda złożył uroczyste życzenia Panu Andrzejowi Sewerynowi z okazji jubileuszu 75. urodzin. Głowa państwa w każdym zdaniu swojego przepięknego listu wyraża olbrzymi szacunek, podkreślając w każdym zdaniu zasługi aktora i stosując również wszelakie odmiany zwrotu “Pan” aż 26 razy!

Andrzej Duda ewidentnie docenił kunszt wybitnego aktora, który swe szlify zdobywał w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Szanowny Panie Dyrektorze, Dostojny Jubilacie!

Z okazji jubileuszu 75. rocznicy Pańskich urodzin proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Składam wyrazy wielkiego uznania dla Pańskiego dorobku artystycznego. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję Panu za ogromnie cenny wkład w dokonania polskiego teatru i kina oraz za wspaniałe rozsławianie kultury polskiej w świecie.

Należy Pan do grona najwybitniejszych polskich aktorów, mistrzów teatralnej sceny i filmu. Bardzo długa jest lista Pańskich znakomitych kreacji oraz pamiętnych dzieł, których jest Pan współtwórcą. Już w początkach Pańskiej drogi artystycznej widzowie mogli podziwiać Pana we wspaniałej „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, w „Człowieku z żelaza” czy „Dyrygencie” –
za rolę w tym filmie został Pan nagrodzony na Festiwalu w Berlinie zaszczytnym laurem Srebrnego Niedźwiedzia. Uznanie przyniosły Panu już wczesne kreacje teatralne, w tym także w powszechnie oglądanym Teatrze Telewizji.

Kiedy w trakcie Pana pobytu we Francji wprowadzony został w Polsce stan wojenny, zdecydował się Pan podjąć niezmiernie trudne wyzwanie zawodowe i życiowe. Pokonując bariery języka i tradycji paryskiej sceny, stał się Pan znaczącym aktorem, docenianym przez czołowe osobistości tamtejszego środowiska kulturalnego. Jako jeden z nielicznych cudzoziemców został Pan członkiem zespołu Comédie-Française. Zagrał Pan na deskach francuskiego teatru wiele głównych ról z klasycznego repertuaru światowego; zasłynął Pan również jako znakomity reżyser teatralny. Ma Pan wiele osiągnięć w kinie francuskim, zyskał Pan też uznanie jako wykładowca uczelni teatralnych.

Wraz z całą polską publicznością cieszę się, że tak bardzo zaangażowany jest Pan w rozwój polskiej kultury. Ekranizacje arcydzieł literatury narodowej, takie jak „Pan Tadeusz”, „Zemsta” czy „Ogniem i mieczem”, już na zawsze kojarzyć się będą z Pańskim kunsztem aktorskim, na trwałe zapisał się Pan także w pamięci widzów rolami w „Prymasie”, „Różyczce” czy „Ostatniej rodzinie”. Fascynującymi dowodami Pańskiego talentu i ambitnych poszukiwań artystycznych są występy teatralne w licznych sztukach oraz dokonania reżyserskie. Kolejną świetną kartę w swojej biografii zapisuje Pan jako Dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Jestem pełen uznania, że traktuje Pan tę ważną funkcję jako zobowiązującą misję, popularyzując, także wśród młodego pokolenia, klasykę naszej narodowej i światowej dramaturgii oraz wymownie udowadniając, że magia teatru jest nieprzemijająca.

Z okazji pięknego jubileuszu składam Panu serdeczne życzenia zdrowia, wielu sił, niestrudzonej weny twórczej oraz kolejnych znakomitych osiągnięć. Życzę Panu wszelkiej pomyślności i spełnienia. Proszę przyjąć raz jeszcze wyrazy uznania.

Z głębokim szacunkiem i sympatią

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Total
7
Shares