Jędraszewski nastraja na przyjście pana Jezusa. “Protestujący to rzecznicy zabijania dzieci”.

Metropolita Krakowski abp. Marek Jędraszewski wystosował oficjalny list, który był dziś odczytywany we wszystkich parafiach na terenie diecezji krakowskiej.

Kościół Katolicki obchodzi dziś pierwszą niedzielę adwentu, w związku z tym – zwyczajowo – biskupi kierują takie listy do parafian. Podczas adwentu kościół analizuje pismo święte, przygotowując tym samym wiernych na narodziny Pana. Ksiądz Jędraszewski zapomniał o sensie tego święta w dogmacie wiary, bo… znowu w swoje słowa przemyca politykę w kościele!

Archidiecezja tytułuje publikację “listem na adwent 2020 roku”

Słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, będące prawdziwym programem na Adwent Roku Pańskiego 2020: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 33). W pierwszej chwili można by odnieść wrażenie, że to wezwanie wpisuje się w treść tego, co przeżywamy od kilku miesięcy: obawy i lęki związane z wybuchem epidemii, stan zagrożenia zdrowia i życia. W pewnym sensie zapewne tak właśnie jest, bowiem życie ludzkie naznaczone jest niezwykłą kruchością i nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy Bóg zechce powołać nas do siebie… – rozpoczął list Jędraszewski

Według metropolity, czas adwentu sprzyja uświadomieniu sobie, że każde dziecko jest błogosławieństwem i nie może być w żadnm stopniu ciężarem

Czas Adwentu po raz kolejny sprzyja uświadomieniu sobie również tej prawdy, że każde dziecko jest błogosławieństwem, jakim Pan Bóg obdarza jego rodziców. Dlatego nie może być ono ani „ciężarem i zagrożeniem”. Ani też „niepotrzebnym a kosztownym dodatkiem życiowym”, jak chcieliby tego w imię absolutnej wolności współcześni rzecznicy zabijania dzieci nienarodzonych (por. św. Jan Paweł II Wielki, Homilia, Kielce, lotnisko w Masłowie, 3 czerwca 1991) – napisał.

Jak sam jednak zaznaczył, porównanie nie jest jego. Zgodnie z adnotacją w liście zaczerpnął je z kazania Jana Pawła II na lotnisku w Masłowie 3 czerwca 1991 roku.

Dowodził w nim, że osoby opowiadające się za wyborem w kwestii aborcji rozpatrują posiadanie dziecka w kategoriach “kosztu” oraz “ciężaru”

Na koniec poprosił, aby małżonkowie i rodzice wyrazili swoją wdzięczność za “dar potomstwa”.

[…] w tym adwentowym czasie bardzo Was proszę. Drodzy Małżonkowie i Rodzicie, abyście wyrazili swoją wdzięczność Bogu za dar potomstwa. Odnówcie także miłość zarówno względem siebie, jak i do Waszych dzieci poprzez wzajemną modlitwę, życzliwość i wyrażaną każdego dnia dobroć. Kochane Dzieci i Droga Młodzieży, z wielką miłością starajcie się odnosić do swoich rodziców, dziękując im za dar życia – czytamy.

Czytaj także: Biskup Wątroba: Pracujący mają obowiązek przyjść do Kościoła! “Tu nie chodzi o pieniądze, a o Eucharystię!”

źródło: se.p

Total
125
Shares