Płk. Mazguła tłumaczy “Imperatorowi ” i Błaszczakowi!

Płk. Adam Mazguła opublikował na swojej stronie na Facebooku swoje “darmowe” rady dotyczące usprawnienia systemu obrony w Polsce. Swoje słowa kieruje do panów z rządu, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Polek i Polaków. – Śpiący imperatorze Kaczyński i ty, totalny mini sterze Błaszczak! – zaczyna ostro Mazguła.

Nie za miliony wydane na waszych specjalistów, a całkowicie za darmo doradzę wam JAK USPRAWNIĆ system obrony i WOJSKO POLSKIE:

1. Odsunąć polityczną niekompetencję od wpływu na system obrony państwa.

2. Opracować nową, poważną strategię obronną Polski, bez zagrożeń typu “gender” i innych głupot.

3. Narzucić system obowiązków obronnych na wszystkie resorty władzy cywilnej.

4. Dopasować strukturę sił zbrojnych do potrzeb strategicznych z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze wspólnych zadań współdziałania z NATO.

5. Zorganizować w kraju system szkolenia obronnego już od młodzieży starszych klas oraz szkolenia podstawowego dla całego społeczeństwa, w tym również szkolenie rezerw na potrzeby jednostek mobilizowanych i nowo formowanych.

6. Przywrócić elitarność, powagę oraz tajność działania wojskowych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

7. Przywrócić szkolenie bojowe w wojsku.8. Zlikwidować ordynariat polowy.

8. Wrócić lub opracować od podstaw nową strategię pragmatyki kadrowej, w której kompetencja, a nie związki z polityką i kościołem decydują o awansach i wyznaczaniu na stanowiska służbowe.

9. Zorganizować przetargi na wyposażenie armii bez udziału polityków.

10. Opracować plan modernizacji i wymiany uzbrojenia w siłach zbrojnych.

11. Zapewnić wysokie możliwości działania i wyposażenia rezerw oraz ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej i wojennej, zapewniając jednocześnie strategię odstraszania poprzez możliwości rażenia celów na duże odległości.

12. Podporządkować WOT pod dowództwo wojskowe.

13. Ograniczyć do oficjalnych wystąpień państwowych posług wojskowych dla polityków, szczególnie rządzącej partii i duchownych.

14. Przywrócić historię Wojska Polskiego ze wszystkich okresów walki i pokoju państwu, honor wszystkim bohaterom walk o Polskę.

15. Opracować system wykorzystania wysoko wyszkolonych fachowców wojskowych do wykorzystania poza wojskiem.

Zastrzegam, że to absolutne minimum, aby Polska miała sprawne siły zbrojne. Jeśli w waszej ustawie nie ma tych elementów to szkoda drzew na wasze papiery. Chyba, że chodzi wam o dalsze rujnowania państwa, zadłużanie i szukanie wrogów wszędzie, aby tylko straszyć Polaków. Straszyć i panować, a nie rozwiązywać problemów obronnych Polski. Adam Mazguła

Total
34
Udostępnień