Wielka odprawa dla Rabieja to fake news! Ratusz: Nie przysługuje mu żadna odprawa!

Ludzie sympatyzujący z Prawem i Sprawiedliwością próbują w mediach społecznościowych narzucić narrację, jako by zdymisjonowany wiceprezydent Warszawy miał otrzymać gigantyczną odprawę! Byłemu wiceprezydentowi stolicy nie przysługuje odprawa!” – poinformowała Alicja Pawłowska, wiceszefowa kadr w warszawskim ratuszu. Rozwiała ona wątpliwości wszystkich, którzy próbowali wzniecić fałszywą narrację dla osiągnięcia politycznych celów.

Stosunek pracy zawarty na podstawie powołania z Panem Pawłem Rabiejem rozwiąże się z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2020 r. (…). Do tego dnia Pan Paweł Rabiej pozostaje w zatrudnieniu w Urzędzie m.st. Warszawy  przekazała Pawłowska.

Rabiej w trakcie okresu wypowiedzenia nie będzie wykonywał swojej pracy. Będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, który mu przysługuje. Po zakończeniu stosunku pracy zawartego na podstawie powołania, odprawa mu nie przysługuje! poinformowała wiceszefowa Biura Kadr i Szkoleń.

Prezydent Warszawy w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja. Ten udał się na urlop bez jego zgody, co było niemożliwe do zaakceptowania w obecnej sytuacji epidemicznej.

Total
42
Shares