Żona prezydenta Lublina oferowała stanowisko Redaktora Naczelnego Dziennika Wschodniego!

Redakcja Dziennika Wschodniego opublikowała oświadczenie w związku z pojawiającymi się informacjami, że żona prezydenta Lublina oferowała stanowisko Redaktora Naczelnego Dziennika Wschodniego. “Chcemy zdecydowanie podkreślić, że o tym, kto sprawuje funkcję redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego decyduje tylko i wyłącznie wydawca, a nie dyrektorzy instytucji, politycy, urzędnicy, czy biznesmeni”. Pod oświadczeniem podpisało się aż 23 dziennikarzy.

Treść oświadczenia – Lublin, 19 marca 2021 roku

Jako dziennikarze, pracownicy i wspólnicy spółki Corner Media wydającej Dziennik Wschodni niniejszym oświadczamy, że w pełni solidaryzujemy się z naszym kolegą red. Sławomirem Skomrą, który miał odwagę ujawnić fakt propozycji złożonej mu przez panią Katarzynę Mieczkowską, dyrektorkę Muzeum Narodowego w Lublinie, objęcia stanowiska redaktora naczelnego naszej gazety – Dziennika Wschodniego. Za skandaliczne uważamy powoływanie się przy tym na likwidatora spółki, czego dowodem jest zapis rozmowy na komunikatorze Messenger, którego kopię posiadamy i ujawnimy w odpowiednim czasie.

Jesteśmy dumni, że red. Skomra, licząc się z konsekwencjami swojej decyzji, postanowił ujawnić ten fakt i podać go do wiadomości publicznej. Ingerencja w niezależność i dobre imię naszej gazety przez panią Katarzynę Mieczkowską jest niedopuszczalna i stanowi poważne naruszenie zasad współżycia społecznego. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest fakt, że pani Katarzyna Mieczkowska jest prywatnie żoną Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina i szefa Platformy Obywatelskiej w Lublinie.

Nie przekonują nas argumenty podnoszone w oświadczeniu pani Katarzyny Mieczkowskiej, że rozmowa miała jedynie charakter towarzyski, dotyczący planów zawodowych red. Skomry. Chcemy zdecydowanie podkreślić, że o tym, kto sprawuje funkcję redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego decyduje tylko i wyłącznie wydawca, a nie dyrektorzy instytucji, politycy, urzędnicy, czy biznesmeni. Niepokojąca jest również próba zdyskredytowania w oświadczeniu red. Skomry i żądanie od niego „sprostowania” informacji podanych w reportażu „Dziennik Obywatelski” Agnieszki Czyżewskiej-Jaquemet w Radiu Lublin.

Na marginesie pragniemy zaznaczyć, że Pani Katarzyna Mieczkowska kilkukrotnie mija się z prawdą w swoim oświadczeniu pisząc, że Dziennik Wschodni jest w upadłości. Pani Dyrektor, zapewne nie znając Kodeksu Spółek Handlowych, nie wie, że w upadłości może znajdować się podmiot gospodarczy, a nie tytuł prasowy. Poza tym spółka Corner Media nigdy w takiej sytuacji nie była i nie jest. Nieprawdziwa jest również informacja, że pani Katarzyna Mieczkowska nie zna nikogo ze wspólników spółki Corner Media.

Na zakończenie wzywamy panią Katarzynę Mieczkowską do wycofania się z żądania sprostowania faktów ujawnionych przez red. Sławomira Skomrę i do zaprzestania naruszania jego dobrego imienia.

REAGUJ, SKOMENTUJ, UDOSTĘPNIJ DALEJ ~ DOTYCZY.PL #WolneMedia

Total
28
Udostępnień